Välkommen till Virvelvinden

Hem

Förskolan arbetar efter ledorden trygghet, glädje och utveckling och vårt mål är att detta ska genomsyra hela vår verksamhet från första mötet vid inskolningen till att barnen går vidare på nya äventyr i skolan.

Om oss

Vi jobbar aktivt med en pedagogiska miljön och att barnen ska utvecklas i både utomhusmiljö och i inomhusmiljö. Den omedelbara närheten till Skytteholmsparken bidrar till aktiv och naturnära utevistelse.

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.30-18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följder därav avseende erbjudande av plats mm.

”Vi vill ge barn möjlighet att få pröva på olika fysiska aktiviteter detta för att ge barnen en livslång rörelseglädje.”