Pedagogiska året

Syfte med det pedagogiska året

Det pedagogiska året är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka. Att arbeta med det pedagogiska året handlar om att se helheten, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val. Det visar också för föräldrarna att i verksamheten ingår många delmål och mål i det pedagogiska året inom förskolans verksamhet.
Nedan kommer kort  beskrivning och innehåll kring vad det pedagogiska året innebär.

Augusti
Det pedagogiska året startar i augusti och september. Om inga inskolningar är aktuella, börjar arbetslagen tänka på miljön, utifrån barnobservationer, material, miljö och dokumentation. Här vidare utvecklar pedagogerna en miljö som är till för barnens behov och intresse. Målet är kommunikation med miljön, materialet, kamraterna och pedagogerna. Det gäller för oss att se varje barn i gruppen, utmana och ge dom möjligheter att stimuleras sin utveckling och lärande.

September-Oktober
September månad tittar arbetslaget igenom observationer och dokumentation som underlag och reflekterar över vilka kompetenser har våra barn? vad är behovet? Hur går vi vidare? Utifrån detta börjar arbetslagen sedan att arbeta med teman/Projekt under oktober, november. under november är det också dags för utvecklingssamtal, som vi erbjuder föräldrarna till. Under utvecklingssamtal.

Oktober-november
Vi fortsätter att dokumentera barnen läroprocess under leken och Tema/projekt. November erbjöds det som sagt utvecklingssamtal, under denna period tar vi paus i teman/projekt för att fokusera på utvecklingssamtal som är ett viktigt forum/verktyg mellan pedagoger, föräldrar och fokus på barnens utveckling och lärande.

December
December avslutas eller avbryter vi tillfälligt dem tema/projekt som pågår för att ägna oss åt traditioner. Vi pratar om julen, läser olika sagor/böcker, vi bakar, skapar och firar lucia. Vi tänder ljus, pyntar och öppnar vår julkalender. Vi lyfter också fram olika kulturer och traditioner på förskolan med mera.

Januari-mars
Januari kan vara inskolningsperiod. Barnen kan ha varit lediga ett tag, kanske kommer nya barn också. Nu gör också arbetslaget uppföljning, detta sker under en planeringsdag. Vad hände innan jul, hur går vi vidare? vad behövs utvecklas i verksamheten? januari-mars kan se ut ungefär som oktober och november. Något projekt som avrundades då kanske fortsätter, eller också påbörjas något nytt. Drop-in fika inbjuds från föräldrar-gruppen.

April-juni
I april/juni är det åter utvecklingssamtal som erbjuds. Maj och juni är det dags att avsluta vår tema/projekt. Vi sammanfattar vår dokumentation och det är dags för att sammanställa kvalitetetsredovisning, vilket sker under planeringsdagen. sist men inte minst förbereder vi inför midsommar då vi plockar blommor, klär midsommarstången och dansar. Här kan vi även ha en samverkan med föräldrarna för en givande fixar-kväll.