Inskolning

Schema för aktiv inskolning på virvelvindens förskola

Målet med inskolningen är att barnet ska vänja sig vid vistelsen i förskolan, knyta an till pedagoger, sina nya kompisar och att det ska bli en positiv upplevelse. Under inskolningen ska vi bygga trygghet och tillit till varandra. Alla pedagoger deltar i inskolningen men det är en person som är ansvarig vid barnets övergång från förälder till pedagog. När vi känner att det är dags att kunna säga ”hej då” och blir borta cirka 10 minuter kommer vi överens med er när det finns ett bra tillfälle. Tänk på att varje inskolning är individuell och eventuella ändringar i inskolningsschemat kan ändras till exempel om barnet gått på förskola innan.

Dag 1: Klockan 9.00-10.45
Denna dag börjar vi ute så det är bra om ni har kläder efter väder. Ni föräldrar ansvarar för tröst och blöjbyten. Viktigt att ni håller er i bakgrunden, till exempel att sitta på samma plats så att barnet vet var det kan söka upp er. Genom att ni är passiva ger det oss pedagoger möjlighet att få kontakt med barnet. Ni föräldrar är med hela dagen.

Dag 2: Klockan 9.00-13.45
Vi träffas ute på gården. Kläder efter väder. Ni är med på samling, lunch och vila.

Dag 3: Klockan 9.00-14.30
Ni är med hela dagen och deltar i förskolans alla aktivister.

Dag 4-5: Klockan 9.00-14.30
Ni lämnar ert barn men håller er nära förskolan.

Dag 6-10: 9.00-15.00
Under dessa dagar ska lämna barnet men vara tillgängliga på telefon.

Första tiden efter inskolningen är det bra att barnet har korta dagar i förskolan. Det är många nya intryck och möten med nya människor och kanske den första längre separationen från er föräldrar. Tveka inte att ställa frågor och ha synpunkter på vårt arbete på avdelningen. Det är viktigt att ni föräldrar känner er trygga med oss, då era känslor förmedlas vidare till era barn.

Föräldrarollen vid inskolning

  1. Välj samma plats/stol varje dag som du känner dig bekväm på under inskolningen, det är tryggt för barnet att veta att du sitter på samma plats.
  1. Ta med dig något att göra under tiden du är här till exempel en bok/tidning att läsa. Du ska vara ”tråkig” inför ditt barn men hen behöver få sitta i ditt knä för att ”tanka”. Barn är nyfikna och blir ofta intresserade av vad de andra barnen gör.
  1. Tänk på att du talar om för ditt barn om du skulle behöva lämna din plats för att gå på toaletten eller hämta något.
  1. Föräldern och pedagogen kommer överens om när det är dags att lämna avdelningen första gången för en kort stund. Det ska kännas bra för alla.
  1. När det är dags att lämna barnet är det bra att du gör likadant varje dag, skapa en bra rutin för dig och ditt barn. Säg Hejdå! En gång – sen går du, även om barnet blir ledsen.