Våra vikarier

Vår vision:
Våra vikarier finns tillgängliga i vissa situationer under verksamheten och där behovet finns för att ta in en vikarie. Vi utgår från vår interna vikarielista. Vår vision är också att ge våra vikarier bra förutsättningar för att de ska trivas, göra ett bra jobb samt att barnen ska känna trygghet med dem. I första hand ringer vi in våra rutinerade vikarier för att trygga barnen, men som också känner till verksamhetens rutiner, föräldrar och barn.

Vi har valt att ta bort bilder på vikarier och kommer istället ha bilderna hängande inne på förskolan där ni föräldrar får en bild på aktuella vikarier. Vi ser till att vikarierna bär på en namnbricka för att säkerställa kvalitet.


Our vision:
Our stand-ins are available in certain situations and where we need to bring in a replacement. We start from our internal substitute list, and below we present the stand-ins that usually are in place when needed. Our vision is to provide our substitutes good conditions to thrive, do a good job and that the children should feel secure with them.

We have chosen to remove pictures of agency and will instead have pictures hanging inside the nursery where you parents get a picture of the current substitutes. We make sure that substitutes carry a badge to ensure quality.