Inriktning

På virvelvindens förskola arbetar vi mycket med utomhuspedagogiken. Vi startar alltid dagen ute från klockan 8.00 på morgonen, vid 9.00 delar vi upp oss i våra olika grupper och beger oss vidare på nya äventyr i vår närmiljö. Varje dag beger vi oss till olika parker och plaster runt Solna. Vi avslutar även dagen ute i den friska luften så barnen kan få utlopp för sitt rörelsebehov. Så länge vädret tillåter har vi en dag i veckan då vi packar vi våra ryggsäckar och beger oss ut på utflykt, denna dag tar vi även med oss lunchen ut för att kunna njuta så länge som möjligt av att vara ute i den friska luften. På våra utflyktsdagar beger vi oss till olika platser och tar med oss material för att kunna arbeta med läroplanens olika målområden. Material vi tar med kan till exempel vara luppar, kameror, pennor, papper, rep, böcker, siffror och insektsboxar. För de yngre barnen väljer vi miljöer som ligger närmre förskolan så att dem orkar en hel dag ute. De yngre barnen börjar med att öva sig på att vara ute längre och längre och till slut när pedagogerna känner att barnen känner sig redo spenderar dem en hel dag utomhus med mat och vila. 

Vi vill även ge barn möjlighet att få pröva på olika fysiska aktiviteter detta för att ge barnen en livslång rörelseglädje. Minst en gång i veckan har vi en fysisk aktivitet detta kan vara bland annat gympa, fotboll, basket, innebandy, skridskor, skidor och hinderbanor etc. Genom fysisk aktivitet utvecklar man en bättre motorik och kroppsuppfattning.

Vi arbetar varje dag med Mindfulness vilket handlar om att vi fokuserar på att vara medvetna om oss själva och det som finns just i denna stund och i nuet, vi stannar upp i vardagen på förskolan och lyssnar till våra kroppar. Vi gör enkla övningar för att lära barnen att känna sig avslappnade och att kunna känna ett lugn. Genom att göra detta blir barnen mer medvetna om vart de ska rikta sin uppmärksamhet och blir mer medvetna om sig tillvaro. Olika övningar vi gör tillsammans med barnen kan vara massagesagor, yoga och avslappningsappar.