Välkommen till Virvelvinden

Hem

Förskolan arbetar efter ledorden trygghetglädje och utveckling och vårt mål är att detta ska genomsyra hela vår verksamhet från första mötet vid inskolningen till att barnen går vidare på nya äventyr i skolan. 

Om oss

Vi jobbar aktivt med den pedagogiska miljön och att barnen ska utvecklas i både utomhusmiljö och i inomhusmiljö. Den omedelbara närheten till Skytteholmsparken bidrar till aktiv och naturnära utevistelse.

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.30–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende erbjudande av plats mm.