Verksamheten

maleriVi jobbar aktivt med den pedagogiska miljön och att barnen ska utvecklas i både utomhusmiljö och i inomhusmiljö. Den omedelbara närheten till Skytteholmsparken bidrar till aktiv och naturnära utevistelse.

På förskolan lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del i ett barns utveckling. I förskolan stödjer vi barnen i första hand i det svenska språket. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet. Sedan hösten 2011 utbildar sig personalen och jobbar kontinuerligt efter Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen syftar till att barnen i leken ska utöka sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.