Verksamheten

Vi jobbar aktivt med den pedagogiska miljön och att barnen ska utvecklas i både utomhusmiljö och i inomhusmiljö. Den omedelbara närheten till olika parker bidrar till aktiv och naturnära utevistelse.

Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg trygghet och lärande bildar en helhet enligt Läroplanen och vi arbetar utifrån Reggio Emilia pedagogiken. Pedagogerna som arbetar på förskolan ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

Vi har en inriktning som bygger på utomhuspedagogik, rörelse och mindfullness, detta kan du läsa mer om under rubriken ”inriktning”.

Vi har plats för 32 barn på Virvelvindens förskola. Förskolan har två avdelningar, Stjärnan med 11 barn 1-3 år och Solen med 21 barn 3-5 år.