Vi jobbar aktivt med den pedagogiska miljön och att barnen ska utvecklas i både utomhusmiljö och i inomhusmiljö. Den omedelbara närheten till Skytteholmsparken bidrar till aktiv och naturnära utevistelse.

På förskolan lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del i ett barns utveckling. I förskolan stödjer vi barnen i första hand i det svenska språket. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet. Sedan hösten 2011 utbildar sig personalen och jobbar kontinuerligt efter Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen syftar till att barnen i leken ska utöka sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.

Hos oss är personalen och personalens kompetens mycket viktig och kollektivavtal är en självklarhet.
Naturligtvis är också utbildning och vidareutbildning en viktig del av personalens vardag hos oss. All personal har genomgått utbildningen ”Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan”.

Vi har också vikarier som i vissa situationer kan hoppa in och jobba. Vi utgår från vår interna vikarielista och nedan presenterar vi de vikarier som oftast finns på plats vid behov. Vår vision är också att ge våra vikarier bra förutsättningar för att de ska trivas, göra ett bra jobb samt att barnen ska känna trygghet med dem.