HLR-hjärt-lugnräddning

hjärt

Barn-HLR är en utbildning som vi pedagoger fick ta del av under en av våra APT den 8 april 2013, detta är vad vi bland annat fick kunskap kring.

För att nå målet måste vi öka kunskapen om:

  • Att hjärtstartare och hjärt-lungräddning är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp
  • Att tiden är avgörande, chansen till överlevnad ökar med upptill 75 procent om en stöt från en hjärtstartare sätts in inom 180 sekunder
  • Att en hjärtstartare är lätt att använda, du kan inte göra ”fel”

Vi vill få dig och andra att våga agera. Det enda felet du kan göra är att inte göra någonting alls!