Viktiga datum 2016/2017

Viktiga datum 2016/2017

Kalendarium 2016/2017

Vid APT (Arbetsplatsträff) stänger förskolan 15.45

Hösten 2016 APT 15:45 stänger vi
1/9 APT
3/10 APT
8/11 APT
15/12 APT

PLANERINGSDAGAR 2016/2017
2/9-2016 FÖRSKOLAN HAR STÄNGT
27/1-2017 FÖRSKOLAN HAR STÄNGT
16/6-2017 FÖRSKOLAN HAR STÄNGT

Våren 2017 –APT 15: 45 stänger vi

26/1 APT
8/2 APT
16/3 APT
18/4 APT (datum ändrat)
30/5 APT
15/6 APT

Vid problem med något utav datumen ovan, kontakta Abira Chukro.
Telefonnummer: 0707- 29 81 55
Förskolorna K/VV. Nyboda gatan 1-7 171 42 Solna