Lediga jobb

Här kan du hitta aktuella tjänster hos oss. Det gäller för barnskötare och förskolelärare,  men också för er som kan tänka sig ingå i vår vikariepool.

Förskolelärare:
Det finns inga tillgängliga tjänster för tillfället.

Barnskötare:
Det finns inga tillgängliga tjänster för tillfället.

Vikarier:
Här får ni möjlighet att få vara med i snabbutbildning. Som vikarie får du också träffa mig som chef innan du hoppar in i arbetet, för att få en bild av vår verksamhet, men också ge dig nödvändig information som du är skyldig att ta del av. Vi ser gärna att du är seriös och är intresserad och brinner för att jobba med barn, ta ansvar och vara med i ett kollegialt arbetslag.

Väl mött!

E-mail: forskolechef@virvelvindensolna.se

Kontaktperson: Emelie Krantz

Telefonummer: 072-251 60 35


Vacancies
Here you can find our vacancies. That goes for childminders and pre-school teachers, but also for those who may want to join our supply pool.

Preschool teacher:
No vacancies at the moment

Nannys:
No vacancies at the moment.

Substitutes:
Here you get the opportunity to be involved in rapid training. As a substitute, you will also see me, boss, before you start work, to get a picture of our business, but also give you the necessary information that you are required to take part in. We prefer that you are serious and are interested and passionate about working with children, to take responsibility and be part of a collegiate team.

See you there!

E-mail: forskolechef@virvelvindensolna.se

Contact: Emelie Krantz

Phone: 072-251 60 35