Plats för ditt barn

Just nu erbjuder vi plats till ert/era barn.Vill ni komma i kontakt med oss direkt är ni naturligtvis välkomna att göra det. Vi bokar tid för visning utefter när det är aktuellt för ert/era.

Vid visningar eller frågor om intresse att börja hos oss vänder ni er till Emelie Krantz:
Telefon: 072-251 60 35
Eller via mail: forskolechef@virvelvindensolna.se

Vill ni veta hur man går till väga, läs på Solna stads hemsida www.solna.se för att söka plats på vår förskola.

Med Vänliga Hälsningar

Förskolechef Emelie Krantz med pedagoger.
Telefonnummer: 072-251 60 35


We currently offer a place for your child. Would you like to get in touch with us directly, you are of course welcome to do so. We are making an appointment for viewing when it is appropriate for you. We have showings of the preschool for parents on the last Wednesday of each month. WELCOME!

Where? Preschool Whirlwind, Nybodagatan 1
Time? 8:30-9:3o

Turn to Emelie Krantz if you have questions about the showings or the preschool:
Phone: 072-251 60 35
Or via email: forskolechef@virvelvindensolna.se 

If you want to know how to go about it, read on Solna City website www.solna.se to apply for a place in our nursery.

Sincerely
Preschool Head Emelie Krantz with educators