Försvunna barn

Sverige inrättar larmnummer för försvunna barn – 116 000

Ett larmnummer för försvunna barn, 116000, har tagits i drift på initiativ av regeringen. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten med larmnumret 116 000.

Genom telefonsamtalet ska barnets anhöriga kunna få kontakt med polis och andra myndigheter. Avsikten är att de ska kunna agera skyndsamt för att spåra och hitta det försvunna barnet. Dessutom ska anhöriga vid behov kunna få kontakt med andra aktörer, exempelvis med socialtjänsten och frivilligorganisationer, som kan bistå familjen med mer specifika råd och med stöd av olika slag.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt för dem som behöver stöd. Dessutom ska tjänsten vid behov kunna ge stöd till olika myndigheter som utreder fall med förvunna barn. SOS Alarm ska dygnet runt ta emot samtal om försvunna barn och vidarebefordra samtalen till ansvariga myndigheter.


Sweden sets up emergency number for missing children – 116 000

An emergency number for missing children, 116000, is deployed at the initiative of the government. The emergency number is available around the clock and can be dialed regardless of the EU country you are located. It’s SOS Alarm AB, who run the service with the phone number 116 000.

The child’s relatives are able to make contact with police and other authorities by the phone call. The intention is to be able to act promptly to track and find the missing child. In addition, relatives when needed to connect with other players, such as with social services and NGO’s, which can assist the family with more specific advice and with the support of various kinds.

The number is free and available around the clock for those who need support. In addition, the service are if necessary providing support to various authorities who are investigating cases of missing children. SOS Alarm will, round the clock, receive calls about missing children, and forward calls to the relevant authorities.