Förskolans dag närmar sig 

….o barnen inkluderas, involveras och är med skapar känslan och traditioner inför förskolans dag…barnens dag …